Dalgety Agra Polska Sp. z o.o.

225

Miejsce w 2011:
273

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

1 120 700 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 113 956 tys. zł

Zysk brutto

25 288 tys. zł

Zysk netto

20 312 tys. zł

Zatrudnienie

155 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.