Przeds. Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

466

Miejsce w 2011:
389

Branża

budowlana

Siedziba

Mińsk Maz.

Przychody ogółem

594 675 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

413 407 tys. zł

Zysk brutto

8 848 tys. zł

Zysk netto

4 730 tys. zł

Zatrudnienie

539 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.