GK Multimedia Polska SA

311

Miejsce w 2011:
326

Branża

media

Siedziba

Gdynia

Przychody ogółem

714 933 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

685 520 tys. zł

Zysk brutto

70 465 tys. zł

Zysk netto

49 034 tys. zł

Zatrudnienie

1 892 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.