SBS Sp. z o.o.

440

Miejsce w 2011:
430

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

444 888 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

444 329 tys. zł

Zysk brutto

441 tys. zł

Zysk netto

292 tys. zł

Zatrudnienie

30 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.