GK Impexmetal SA

109

Miejsce w 2011:
95

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 660 594 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 594 311 tys. zł

Zysk brutto

79 439 tys. zł

Zysk netto

50 572 tys. zł

Zatrudnienie

1 928 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.