Grupa Ergis

335

Miejsce w 2011:
327

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

649 392 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

633 479 tys. zł

Zysk brutto

10 649 tys. zł

Zysk netto

7 586 tys. zł

Zatrudnienie

795 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.