GK Echo Investment SA

361

Miejsce w 2011:
465

Branża

developerska

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

624 164 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

583 618 tys. zł

Zysk brutto

183 977 tys. zł

Zysk netto

373 319 tys. zł

Zatrudnienie

343 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.