PHPU Stopol Sp. z o.o.

437

Miejsce w 2011:
402

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Malbork

Przychody ogółem

452 194 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

451 587 tys. zł

Zysk brutto

534 tys. zł

Zysk netto

420 tys. zł

Zatrudnienie

150 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.