GK Zelmer SA

297

Miejsce w 2011:
304

Branża

AGD

Siedziba

Rzeszów

Przychody ogółem

737 943 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

737 350 tys. zł

Zysk brutto

30 518 tys. zł

Zysk netto

29 375 tys. zł

Zatrudnienie

1 460 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.