GK PGNiG SA

5

Miejsce w 2011:
5

Branża

paliwowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

28 946 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

28 730 000 tys. zł

Zysk brutto

2 542 000 tys. zł

Zysk netto

2 234 000 tys. zł

Zatrudnienie

32 326 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.