Wipasz SA

187

Miejsce w 2011:
235

Siedziba

Wadąg

Przychody ogółem

1 373 045 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 369 946 tys. zł

Zysk brutto

25 463 tys. zł

Zysk netto

20 137 tys. zł

Zatrudnienie

941 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.