Vistula Group

477

Miejsce w 2011:
474

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

413 628 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

395 513 tys. zł

Zysk brutto

9 286 tys. zł

Zysk netto

12 276 tys. zł

Zatrudnienie

1 922 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy