Nemak Poland Sp. z o.o.

355

Miejsce w 2011:
353

Siedziba

Bielsko-Biała

Przychody ogółem

622 851 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

597 552 tys. zł

Zysk brutto

32 344 tys. zł

Zysk netto

25 083 tys. zł

Zatrudnienie

727 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.