BSK Return SA

443

Miejsce w 2011:
375

Siedziba

Zawiercie

Przychody ogółem

478 941 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

440 241 tys. zł

Zysk brutto

5 760 tys. zł

Zysk netto

5 503 tys. zł

Zatrudnienie

89 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.