Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

446

Miejsce w 2011:
444

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

470 477 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

438 459 tys. zł

Zysk brutto

68 806 tys. zł

Zysk netto

53 811 tys. zł

Zatrudnienie

567 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.