Polskie Młyny SA

387

Miejsce w 2011:
385

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

555 360 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

542 937 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.