NSK Bearings Polska SA

398

Miejsce w 2011:
376

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

520 241 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

513 210 tys. zł

Zysk brutto

7 767 tys. zł

Zysk netto

6 832 tys. zł

Zatrudnienie

1 346 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.