Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.

402

Miejsce w 2011:
405

Siedziba

Pruszcz Gdański

Przychody ogółem

506 679 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

505 646 tys. zł

Zysk brutto

18 738 tys. zł

Zysk netto

14 040 tys. zł

Zatrudnienie

713 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.