Orlen Paliwa Sp. z o.o.

18

Miejsce w 2011:
21

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

9 045 195 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

9 033 353 tys. zł

Zysk brutto

10 720 tys. zł

Zysk netto

8 495 tys. zł

Zatrudnienie

99 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.