Continental Opony Polska Sp. z o.o.

265

Miejsce w 2011:
280

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

864 221 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

859 220 tys. zł

Zysk brutto

-4 196 tys. zł

Zysk netto

-4 579 tys. zł

Zatrudnienie

76 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.