Handlopex SA

314

Miejsce w 2011:
312

Siedziba

Rzeszów

Przychody ogółem

684 205 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

676 566 tys. zł

Zysk brutto

2 001 tys. zł

Zysk netto

1 923 tys. zł

Zatrudnienie

442 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.