Przeds. Budowy Kopalń PeBeKa SA

430

Miejsce w 2011:
440

Branża

budowlana

Siedziba

Lubin

Przychody ogółem

465 289 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

464 170 tys. zł

Zysk brutto

27 578 tys. zł

Zysk netto

20 845 tys. zł

Zatrudnienie

1 676 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.