GK Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

368

Miejsce w 2011:
368

Siedziba

Lubzina

Przychody ogółem

582 435 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

576 284 tys. zł

Zysk brutto

54 140 tys. zł

Zysk netto

46 805 tys. zł

Zatrudnienie

607 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , eksport dla spółki

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.