GK TIM SA

496

Miejsce w 2011:
473

Siedziba

Siechnice

Przychody ogółem

371 711 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

365 949 tys. zł

Zysk brutto

2 377 tys. zł

Zysk netto

1 728 tys. zł

Zatrudnienie

323 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie dla spółki

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.