Ampol-Merol Sp. z o.o.

243

Miejsce w 2011:
279

Siedziba

Wąbrzeźno

Przychody ogółem

1 005 887 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 001 934 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

280 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.