GK Pekaes SA

360

Miejsce w 2011:
372

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

603 133 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

585 104 tys. zł

Zysk brutto

-13 692 tys. zł

Zysk netto

-13 397 tys. zł

Zatrudnienie

920 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.