PC Factory SA

306

Miejsce w 2011:
336

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

708 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

702 000 tys. zł

Zysk brutto

6 400 tys. zł

Zysk netto

5 000 tys. zł

Zatrudnienie

82 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.