EdF Wybrzeże SA

334

Miejsce w 2011:
332

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

717 353 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

637 581 tys. zł

Zysk brutto

117 042 tys. zł

Zysk netto

103 724 tys. zł

Zatrudnienie

613 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.