Bomi SA w upadłości likwidacyjnej

Miejsce w 2011:
189

Siedziba

Gdynia

Przychody ogółem

402 529 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

340 629 tys. zł

Zysk brutto

-901 005 tys. zł

Zysk netto

-894 988 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.