Konimpex Sp. z o.o.

199

Miejsce w 2011:
246

Siedziba

Konin

Przychody ogółem

1 303 094 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 296 404 tys. zł

Zysk brutto

22 846 tys. zł

Zysk netto

18 383 tys. zł

Zatrudnienie

141 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.