GK Forte SA

378

Miejsce w 2011:
390

Siedziba

Ostrów Maz.

Przychody ogółem

565 724 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

559 624 tys. zł

Zysk brutto

38 789 tys. zł

Zysk netto

31 873 tys. zł

Zatrudnienie

1 997 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.