Pronar Sp. z o.o.

385

Miejsce w 2011:
310

Siedziba

Narew

Przychody ogółem

560 776 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

552 087 tys. zł

Zysk brutto

4 358 tys. zł

Zysk netto

3 192 tys. zł

Zatrudnienie

1 673 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.