Grupa Selena FM SA

232

Miejsce w 2011:
241

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

1 078 254 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 060 883 tys. zł

Zysk brutto

6 543 tys. zł

Zysk netto

4 338 tys. zł

Zatrudnienie

1 658 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , eksport poza Polskę

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.