GK Barlinek SA

308

Miejsce w 2011:
314

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

694 983 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

690 969 tys. zł

Zysk brutto

-32 338 tys. zł

Zysk netto

-34 444 tys. zł

Zatrudnienie

2 859 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.