Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

300

Miejsce w 2011:
352

Siedziba

Białystok

Przychody ogółem

721 316 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

719 248 tys. zł

Zysk brutto

5 464 tys. zł

Zysk netto

4 371 tys. zł

Zatrudnienie

428 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.