Komputronik SA

221

Miejsce w 2011:
248

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

1 137 542 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 127 856 tys. zł

Zysk brutto

4 014 tys. zł

Zysk netto

2 467 tys. zł

Zatrudnienie

660 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.