Polska Grupa Supermarketów Sp. z o.o.

138

Miejsce w 2011:
176

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 030 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 010 000 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

7 100 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie szacunkowe

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.