GK Ambra SA

372

Miejsce w 2011:
395

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

573 376 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

565 931 tys. zł

Zysk brutto

24 796 tys. zł

Zysk netto

18 521 tys. zł

Zatrudnienie

701 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , bez uwzględnienia akcyzy , rok obrachunkowy: lipiec - czerwiec

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.