Nicromet Sp. z o.o. S.K.A.

366

Miejsce w 2011:
345

Siedziba

Bestwinka

Przychody ogółem

582 070 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

578 100 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

260 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.