GK CCC SA

193

Miejsce w 2011:
226

Siedziba

Polkowice

Przychody ogółem

1 332 609 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 317 442 tys. zł

Zysk brutto

141 313 tys. zł

Zysk netto

118 051 tys. zł

Zatrudnienie

6 092 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy