Trasko-Inwest Sp. z o.o.

465

Miejsce w 2011:
354

Branża

budowlana

Siedziba

Ostrzeszów

Przychody ogółem

415 771 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

414 430 tys. zł

Zysk brutto

2 076 tys. zł

Zysk netto

2 002 tys. zł

Zatrudnienie

424 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.