Air Products Sp. z o.o.

404

Miejsce w 2011:
403

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

588 338 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

503 119 tys. zł

Zysk brutto

85 225 tys. zł

Zysk netto

79 865 tys. zł

Zatrudnienie

479 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.