Technicolor Polska Sp. z o.o.

211

Miejsce w 2011:
195

Siedziba

Piaseczno

Przychody ogółem

1 186 906 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 169 395 tys. zł

Zysk brutto

17 427 tys. zł

Zysk netto

12 256 tys. zł

Zatrudnienie

1 158 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.