Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

293

Miejsce w 2011:
297

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

758 382 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

749 648 tys. zł

Zysk brutto

18 679 tys. zł

Zysk netto

6 650 tys. zł

Zatrudnienie

4 813 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.