Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

279

Miejsce w 2011:
289

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

874 293 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

807 322 tys. zł

Zysk brutto

7 920 tys. zł

Zysk netto

6 620 tys. zł

Zatrudnienie

4 732 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.