AmRest Holdings SE

120

Miejsce w 2011:
109

Branża

gastronomiczna

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

2 447 041 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 353 353 tys. zł

Zysk brutto

87 009 tys. zł

Zysk netto

97 893 tys. zł

Zatrudnienie

16 279 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.