GK Pelion SA

28

Miejsce w 2011:
27

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

6 718 867 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

6 685 516 tys. zł

Zysk brutto

76 706 tys. zł

Zysk netto

55 910 tys. zł

Zatrudnienie

6 978 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.