GK Mennicy Polskiej SA

105

Miejsce w 2011:
187

Branża

mennica

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 710 323 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 692 028 tys. zł

Zysk brutto

123 729 tys. zł

Zysk netto

105 139 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.