GK Alumetal SA

270

Miejsce w 2011:
275

Siedziba

Kęty

Przychody ogółem

851 009 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

844 602 tys. zł

Zysk brutto

37 829 tys. zł

Zysk netto

34 870 tys. zł

Zatrudnienie

490 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.