Jysk Sp. z o.o.

217

Miejsce w 2011:
228

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

1 172 905 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 148 563 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

29 265 tys. zł

Zatrudnienie

1 425 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.